Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Gần 263 tỷ đồng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo

Đăng ngày 18 - 06 - 2024
100%

Với mục tiêu giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi đã thực hiện giải ngân cho hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên toàn huyện.

Đối tượng vay vốn là những hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo nay mới thoát nghèo, được UBND cấp xã xác nhận, thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm. Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ.

Hình ảnh: Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc qua tổ chức Hội, đoàn thể tại địa phương. Tổng dư nợ cho vay đến nay đối với 3 chương trình trên đạt 263 tỷ đồng cho trên 5 nghìn hộ gia đình vay vốn. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi này đã giúp nhiều hộ vay đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy người dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống./.

Tin mới nhất

Xã Tân Phúc ủy thác nguồn vốn cho Phòng giao dịch - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi thực...(18/07/2024 2:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình “Tín dụng đối với...(18/07/2024 2:43 CH)

Hơn 400 khách hàng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đào Dương được vay vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:46 SA)

Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:51 SA)

Hiệu quả từ nguồn vốn địa phương tại huyện Ân (20/05/2024 9:03 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến...(20/05/2024 8:50 SA)

Hiệu quả huy động tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi(14/05/2024 3:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tập trung giải ngân nguồn vốn địa phương trong những...(19/03/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(19/03/2024 3:26 CH)