Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

  • Tỉnh Hưng Yên đang triển khai dự án "Chọn lọc, duy trì giống gốc nếp thơm Hưng Yên và phục tráng một số giống lúa chủ lực trên địa bàn tỉnh"Tỉnh Hưng Yên đang triển khai dự án "Chọn lọc, duy trì...

  • Ngày 27.10, huyện Ân Thi tổ chức lễ công bố và trao quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể "Chạm bạc Huệ Lai" của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho làng nghề chạm bạc Huệ...

1 
°
69 người đang online