Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/TB-BTHCC 08/07/2024 Vv dừng cưỡng chế thực hiện thu hồi đất đối với hộ ông Vũ Văn Nghi và bà Đặng Thị The theo thông báo số 02/TB-BTHCC ngày 03/7/2024 của Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Ân Thi
26/CV-VP 04/07/2024 V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 06/2024
08/TB-HĐND 02/07/2024 Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND huyện Ân Thi khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
736/TB-UBND 28/06/2024 Vv uỷ quyền điểu hành công việc của UBND huyện
25/CV-VP 27/06/2024 V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 05/2024
05/GTT-UBND 24/06/2024 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND huyện Ân Thi khoá XX (nhiệm kỳ 2021-2026)
456/2024/NQ-HĐND 06/06/2024 Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
460/UBND-NV 23/05/2024 Vv chấn chỉnh tác phong lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện
437/QĐ-NN&PTNT 20/05/2024 Vv triển khai cơ chế hỗ trợ và thu tiền chênh lệch của nông dân để mua các giống lúa để hỗ trợ vụ Mùa 2024
18/CV-VP 13/05/2024 V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 04/2024; tăng cường thực hiện Số hoá hồ sơ và Thanh toán trực tuyến
403/UBND-NV 08/05/2024 Vv tiếp nhận, điều động tiếp nhận công chức
381/UBND-KT&HT 03/05/2024 Vv giao nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến rà phá mìn, vật liệu nổ
85/KH-UBND 02/05/2024 Sơ kết 5 năm thực hiện nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ
2888/QĐ-UBND 26/04/2024 Vv bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS Xuân Trúc
2898/QĐ-UBND 26/04/2024 Vv giao điều hành Trường Tiểu học và THCS Quảng Lãng
1 2 3 4 5 6    
°
93 người đang online