Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/KH-UBND 11/11/2024 Triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2024
2678/QĐ-UBND 09/04/2024 Vv công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2024
60/KH-UBND 04/04/2024 Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động Cổng thông tin điện tử cấp xã; tập huấn bồi dưỡng kĩ năng quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử
01/KH-HĐNVQS 03/04/2024 Tổng kết công tác tuyển quân năm 2024
10/VP 03/04/2024 Vv lập danh sách tham gia đội PCCC của cơ quan và lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC
176/TB-UBND 29/03/2024 Thời gian làm việc mùa Hè
02/QĐ-BTC 29/03/2024 Ban hành Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn "Tổ liên gia an toàn PCCC" trên địa bàn huyện Ân Thi năm 2024
257/UBND-KT&HT 29/03/2024 Vv tăng cường thực hiện triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn
234/UBND-KT&HT 26/03/2024 Vv tham gia các phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2024
03/KH-BCĐ 25/03/2024 Triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn huyện Ân Thi năm 2024
231/UBND-VP 25/03/2024 Vv tăng cường công tác phòng chống bệnh Sởi
630/QĐ-UBND 25/03/2024 Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư và Chợ dân sinh Thổ Hoàng 2
03/KH-HĐPL 22/03/2024 Tuyên truyền, hướng dẫn nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho các CBCCVC và Nhân dân năm 2024 trên địa bàn huyện Ân Thi
01/KH-BCĐ 22/03/2024 Triển khai Công tác gia đình trên địa bàn huyện Ân Thi năm 2024
47/KH-UBND 11/03/2024 Tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" huyện Ân Thi năm 2024
1 2 3 4 5 6    
°
230 người đang online