/portal/Pages/Bau-cu-DBQH-khoa-XV-va-dai-bieu-HDND-cac-cap-nhiem.aspx
 

 

 

  Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  Danh sách văn bản
  Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  104/KH-UBND 31/12/2021 cải cách hành chính nhà nước huyện Ân Thi năm 2021
  6663/QĐ-UBND 25/12/2021 Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ân Thi
  5649/QĐ-UBND 30/11/2021 về việc điều chỉnh hệ số lương đối với viên chức
  5878/QĐ-UBND 30/11/2021 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức, viên chức đợt II năm 2020
  514/UBND-NV 30/07/2021 v/v viên chức xin nghỉ thôi việc theo nguyện vọng
  2587/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
  2586/QĐ-UBND 29/07/2021 về việc thanh toán chi trả công trình xây dựng cơ bản
  513/UBND-NV 29/07/2021 v/v thẩm định dự thảo hợp nhất Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh huyện Ân Thi
  2582/QĐ-UBND 28/07/2021 về việc kết thúc cách ly đối với công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung số 4 huyện Ân Thi
  2581/QĐ-UBND 28/07/2021 về việc đưa công dân vào cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 số 4 huyện Ân Thi
  2580/QĐ-UBND 28/07/2021 về việc kết thúc cách ly đối với công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung số 4 huyện Ân Thi
  503/UBND-TNMT 26/07/2021 V/v rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả đấu giá QSD đất cho Nhân dân làm nhà ở, thời điểm từ năm 2010 - 2020
  502/UBND-NV 26/07/2021 v/v rà soát, xác định nhu cầu thi nâng ngạch công chức từ nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên chuyên viên hoặc tương đương
  501/UBND-TNMT 26/07/2021 V/v đăng ký biến động sau khi chuyển nhượng một phần diện tích và tăng cường cấp, cấp đổi giấy chứng nhận
  499/UBND-VHTT 26/07/2021 v/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg
  1 2 3 4 5 6    
  °
  428 người đang online