/portal/Pages/Bau-cu-DBQH-khoa-XV-va-dai-bieu-HDND-cac-cap-nhiem.aspx

  Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  Danh sách văn bản
  Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  104/KH-UBND 31/12/2021 cải cách hành chính nhà nước huyện Ân Thi năm 2021
  5649/QĐ-UBND 30/11/2021 về việc điều chỉnh hệ số lương đối với viên chức
  5878/QĐ-UBND 30/11/2021 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức, viên chức đợt II năm 2020
  216/UBND-TN&MT 10/05/2021 v/v tham gia ý kiến vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ân Thi
  249/UBND-YT 07/05/2021 V/v hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn trong bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  250/UBND-VP 07/05/2021 v/v triển khai thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
  247/UBND-VP 06/05/2021 v/v thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 883/CĐ-CTUBND
  248/UBND-NN&PTNT 06/05/2021 v/v lựa chọn HTX tham gia đề án "Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả"
  242/UBND-CA 05/05/2021 v/v triển khai dự án cấp CCCD trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19
  1369/QĐ-UBND 05/05/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo cấp độ trên địa bàn huyện Ân Thi
  1370/QĐ-UBND 05/05/2021 Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  1362/QĐ-UBND 29/04/2021 Về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhần dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
  234b/UBND-VHTT 29/04/2021 v/v rà soát hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn
  231B/UBND-YT 28/04/2021 v/v tham gia góp ý dự thảo
  210/UBND-LĐTB&XH 22/04/2021 v/v đề nghị đối tượng vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hưng Yên
  1 2 3 4 5 6    
  °
  696 người đang online