/portal/Pages/Bau-cu-DBQH-khoa-XV-va-dai-bieu-HDND-cac-cap-nhiem.aspx
 

 

 

  Tình hình giải quyết hồ sơ

  Công khai gửi nhận văn bản

  Danh sách văn bản
  Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  104/KH-UBND 31/12/2021 cải cách hành chính nhà nước huyện Ân Thi năm 2021
  6663/QĐ-UBND 25/12/2021 Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Ân Thi
  5649/QĐ-UBND 30/11/2021 về việc điều chỉnh hệ số lương đối với viên chức
  5878/QĐ-UBND 30/11/2021 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ công chức, viên chức đợt II năm 2020
  642/UBND-NN&PTNT 13/09/2021 Về việc triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với thiên tai
  3942/QĐ-UBND 09/09/2021 Về việc kiện toàn Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi
  637/UBND-TNMT 09/09/2021 V/v đề nghị phối hợp để thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Cụm công nghiệp Văn Nhuệ, huyện Ân Thi
  523-534/TB-UBND 09/09/2021 về việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
  3941/QĐ-UBND 09/09/2021 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
  3940/QĐ-UBND 09/09/2021 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
  3939/QĐ-UBND 09/09/2021 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
  3938/QĐ-UBND 09/09/2021 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
  3937/QĐ-UBND 09/09/2021 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
  3861/QĐ-UBND 08/09/2021 về việc đưa công dân vào cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 số 4 huyện Ân Thi
  634/UBND-NV 08/09/2021 V/v điều chỉnh, bổ sung tên đệm trong quyết định hết thời gian tập sự, các quyết định nâng lương, chuyển mã ngạch và thăng hạng đối với viên chức
  1 2 3 4 5 6    
  °
  524 người đang online