Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
300 người đã bình chọn
411 người đang online
  • Việc xây dựng Cổng giao tiếp điện tử Ân Thi làm cơ sở cho việc thực hiện đề án Chính phủ điện tử, là nền móng quan trọng cho việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính của Cổng giao tiếp...

  • Việc xây dựng Cổng giao tiếp điện tử Ân Thi làm cơ sở cho việc thực hiện đề án Chính phủ điện tử, là nền móng quan trọng cho việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính của Cổng giao tiếp điện tử Ân...

1 

Chỉ đạo điều hành

°