Thân gửi các đồng chí và các bạn !

Đăng ngày 12 - 06 - 2013
100%

Việc xây dựng Cổng giao tiếp điện tử Ân Thi làm cơ sở cho việc thực hiện đề án Chính phủ điện tử, là nền móng quan trọng cho việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu chính của Cổng giao tiếp điện tử Ân Thi trong tương lai. Chức năng chính của Cổng giao tiếp điện tử là góp phần cải cách thủ tục hành chính thông qua việc công khai toàn bộ danh mục các thủ tục hành chính trên Cổng giao tiếp; công khai hệ thống văn bản qui phạm pháp luật của huyện và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội ở địa phương, đặc biệt là các thông tin mà nhiều người quan tâm như các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, quản lý, qui hoạch, đô thị, đất đai..., cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên mạng. Người dân thông qua Internet có thể giao dịch hai chiều cho một qui trình thủ tục hành chính. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết đây chỉ là công cụ trợ giúp, không thể thay thế con người. Do vậy, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng: muốn xã hội phát triển ổn định thì bộ máy hành chính nhà nước và công chức cần phải có đủ trình độ, kiến thức và đặc biệt có trách nhiệm với công việc, hết lòng với dân thì công cụ mới phát huy được hiệu quả. Ân Thi đang từng bước khởi sắc trong quá trình đổi mới, vừa phấn đấu để trở thành huyện khá trong tỉnh, vừa vươn lên hòa nhịp bước với các huyện, thành phố trong tỉnh. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ cũng như mong muốn được học hỏi các bạn. Chúng tôi cam kết sẽ dành cho các bạn sự hợp tác thiện chí nhất, những điều kiện thuận lợi nhất và chúng tôi tin chắc thành công. Có thể nói sự ra đời của Cổng giao tiếp điện tử Ân Thi là sự khởi đầu, thể hiện sự quyết tâm của huyện Ân Thi trong việc tham gia tích cực công cuộc cùng cả nước xây dựng một xã hội điện tử. Chúng ta hãy cùng kết nối vì một Ân Thi hiện đại, văn minh và tiến bộ. Nhân dịp này HĐND, UBND huyện Ân Thi trân trọng cám ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ nhiệt tình của UBND tỉnh, các Sở, ngành; nhiệt liệt biểu dương các đơn vị và cá nhân đã không quản khó khăn, làm hết khả năng cho Cổng giao tiếp điện tử Ân Thi đi vào hoạt động hôm nay. Xin cảm ơn !

Tin mới nhất

Thân gửi các đồng chí và các bạn ! (12/06/2013 2:24 CH)