Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
592/UBND-YT 11/08/2022 v/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ
104/KH-UBND 10/08/2022 Tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Ân Thi, năm 2022
4779/QĐ-UBND 09/08/2022 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng ĐH.65, huyện Ân Thi (đoạn từ giao ĐT.386 đến ĐT.376 mới)
4780/QĐ-UBND 09/08/2022 Về việc phê duyệt dự toán giá các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, mở rộng ĐH.65, huyện Ân Thi (đoạn từ giao ĐT.386 đến ĐT.376 mới)
584/UBND-TCKH 09/08/2022 V/v đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư để thực hiện phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 2) hỗ trợ các xã đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
585/UBND-TCKH 09/08/2022 V/v triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Ân Thi
4747/QĐ-UBND 08/08/2022 Về việc phê duyệt dự toán giá các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường quy hoạch mới số 04 (điểm đầu giao với ĐT.376 cũ, điểm cuối giao ĐH.65)
4746/QĐ-UBND 08/08/2022 về việc giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án công trình giao thông cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện
580/UBND-KTHT 08/08/2022 V/v lấy ý kiến của các cơ quan về nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Ân Thi
575/UBND-KTHT 05/08/2022 V/v phối hợp tham gia chuỗi sự kiện xúc tiến tiêu thụ Nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022
573/UBND-LĐTB&XH 04/08/2022 v/v đề nghị đối tượng vào học tập, nuôi dưỡng tại Trường PHCN&DN cho người khuyết tật Tiên Lữ
574/UBND-NV 04/08/2022 v/v đề nghị ký hợp đồng lao động
572/UBND-LĐTB&XH 04/08/2022 v/v đề nghị đối tượng vào học tập, nuôi dưỡng tại Trường PHCN&DN cho người khuyết tật Tiên Lữ
571/UBND-LĐTB&XH 04/08/2022 v/v đề nghị đối tượng vào học tập, nuôi dưỡng tại Trường PHCN&DN cho người khuyết tật Tiên Lữ
570/UBND-LĐTB&XH 04/08/2022 v/v đề nghị đối tượng vào học tập, nuôi dưỡng tại Trường PHCN&DN cho người khuyết tật Tiên Lữ
1 2 3 4 5 6    
°
868 người đang online