Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hưng Yên
305 người đã bình chọn

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

601 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
143/UBND-KTHT 14/03/2023 Vv chấp thuận quy hoạch vị trí đầu mối cấp nước sạch cho dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở và chợ nhân Hà Phong tại TT Ân Thi
145/UBND-KTHT 14/03/2023 Vv thống nhất các thông số chỉ tiêu kỹ thuật thủy lợi liên quan thiết kế cơ sở, lập báo cáo NCKT xây dựng công trình
146/UBND-KTHT 14/03/2023 Vv xin ý kiến chấp thuận quy hoạch vị trí đấu nối thoát nước mưa, thoát nước thải, phương án hoàn trả hệ thống mương thủy lợi nội đồng thuộc dự án đtxd Khu nhà ở và chợ dân sinh Hà Phong
41/KH-UBND 10/03/2023 Thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện năm 2023
42/KH-UBND 10/03/2023 Công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2023
43/KH-UBND 10/03/2023 Về thực hiện phòng, chống mại dâm năm 2023
69/BC-UBND 10/03/2023 Vv bổ sung cụm công nghiệp Bắc Sơn 1 và cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 vào quy hoạch và phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên
71/BC-UBND 10/03/2023 BC việc rà soát các dự án, công trình không đưa vào đất sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn huyện Ân Thi
72/BC-UBND 10/03/2023 Về nguồn cải cách tiền lương năm 2022
75/BC-UBND 10/03/2023 Vv đánh giá, tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ theo QĐ số 20/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2020 của TTCP
138/UBND-NV 10/03/2023 Vv cung cấp số liệu ngành Nội vụ
139/UBND-TTr 10/03/2023 Vv kiểm tra hồ sơ xin cấp GCNQSD lần đầu
140/UBND-TCKH 10/03/2023 Vv đôn đốc triển khai Nghị định 60/2021/NĐ-CP
136/UBND-TCKH 09/03/2023 Vv cam kết nguồn vốn đầu tư công trình xây dựng đường QH.02
67/BC-UBND 07/03/2023 Tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2023
1 2 3 4 5 6    
°