Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
460/UBND-NV 23/05/2024 Vv chấn chỉnh tác phong lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện
437/QĐ-NN&PTNT 20/05/2024 Vv triển khai cơ chế hỗ trợ và thu tiền chênh lệch của nông dân để mua các giống lúa để hỗ trợ vụ Mùa 2024
18/CV-VP 13/05/2024 V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 04/2024; tăng cường thực hiện Số hoá hồ sơ và Thanh toán trực tuyến
403/UBND-NV 08/05/2024 Vv tiếp nhận, điều động tiếp nhận công chức
381/UBND-KT&HT 03/05/2024 Vv giao nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến rà phá mìn, vật liệu nổ
85/KH-UBND 02/05/2024 Sơ kết 5 năm thực hiện nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ
2888/QĐ-UBND 26/04/2024 Vv bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS Xuân Trúc
2898/QĐ-UBND 26/04/2024 Vv giao điều hành Trường Tiểu học và THCS Quảng Lãng
82/KH-UBND 25/04/2024 Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Chính Nghĩa
2875/QĐ-UBND 25/04/2024 Vv giao nhiệm vụ giải phòng mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Chính Nghĩa
2975/QĐ-UBND 22/04/2024 Vv giao quyền điều hành phòng TN và MT huyện
2754/QĐ-UBND 17/04/2024 Vv thành lập ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024
2760/QĐ-UBND 17/04/2024 Vv truy thu trợ cấp xã hội hàng tháng
2761/QĐ-UBND 17/04/2024 Vv thôi hưởng và truy thu trợ cấp xã hội hàng tháng
2762/QĐ-UBND 17/04/2024 Vv thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
1 2 3 4 5 6    
°
9 người đang online