Hiệu quả huy động tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi

Đăng ngày 14 - 05 - 2024
100%

Trong những năm qua, nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện Ân Thi. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã có nhiều giải pháp linh hoạt trong huy động vốn, giúp tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển sản xuất tại địa phương. Nguồn vốn huy động đã tạo cơ hội cho nhiều hộ gia đình thuộc diện chính sách được tiếp cận đến nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ân Thi.

Việc huy động vốn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện hiện nay được thực hiện qua 2 hình thức chính là huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm vay vốn và huy động tiền gửi dân cư. Theo đó, để chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kết quả cao. Hằng năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương ban hành văn bản nâng cao vai trò phối hợp, đẩy mạnh huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình vay vốn duy trì tích lũy, tiết kiệm và sinh lời từ món tiền nhỏ. Thực tế cho thấy, khi hộ vay vốn tín dụng chính sách biết cách tiết kiệm kết hợp với sử dụng vốn vay đúng mục đích thì tỷ lệ tái nghèo giảm rõ rệt.

Hình ảnh giao dịch của NHCSXH huyện Ân Thi tại xã Hồng Quang

Hiện nay, tại các điểm giao dịch, thông tin về lãi suất huy động được công khai, minh bạch và đầy đủ. Trong buổi giao dịch xã tại địa phương, cán bộ NHCSXH không chỉ thực hiện nhiệm vụ giải ngân, thu nợ gốc và lãi định kỳ, còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân gửi tiền tiết kiệm... Ngoài công tác huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân, Phòng giao dịch còn kết hợp tuyên truyền tại các xã, thị trấn, đồng thời chủ động phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa của việc gửi tiết kiệm vì người nghèo thông qua các tổ chức Hội, đoàn thể.

Công tác huy động vốn tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ân Thi đã đi vào nền nếp và kết quả nhận được đều đạt chỉ tiêu được giao qua các năm. Việc gửi và rút tiền có thể thực hiện ngay ở các điểm giao dịch định kỳ tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nên rất tiện lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia, giảm chi phí đi lại cho người dân. Đến nay, 100% các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện đã huy động tiền gửi tiết kiệm tự nguyện của tổ viên, giúp hộ vay có khoản tiết kiệm để trả dần nợ gốc, từng bước hình thành thói quen tích lũy cho các hộ gia đình. Đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 99.894 triệu đồng. Trong đó, tiết kiệm gửi qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 17.552 triệu đồng, huy động tiền gửi dân cư đạt 82.342 triệu đồng.

 

Tin mới nhất

Xã Tân Phúc ủy thác nguồn vốn cho Phòng giao dịch - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi thực...(18/07/2024 2:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình “Tín dụng đối với...(18/07/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Gần 263 tỷ đồng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo,...(18/06/2024 10:56 SA)

Hơn 400 khách hàng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đào Dương được vay vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:46 SA)

Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:51 SA)

Hiệu quả từ nguồn vốn địa phương tại huyện Ân (20/05/2024 9:03 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến...(20/05/2024 8:50 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tập trung giải ngân nguồn vốn địa phương trong những...(19/03/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(19/03/2024 3:26 CH)