Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Đăng ngày 18 - 06 - 2024
100%

Nhằm đưa Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù (NCHXAPT) được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm vào cuộc sống, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã đồng loạt triển khai chương trình cho vay đến 21 xã, thị trấn trong huyện.

Đối tượng vay vốn là người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá, thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm.

Hình ảnh: Ngân hàng triển khai chương trình cho vay đối với NCHXAPT

Điều kiện vay vốn gồm: Người chấp hành xong án phạt tù (có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội); cơ sở sản xuất kinh doanh (được thành lập và hoạt động hợp pháp; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù; có phương án vay vốn).

Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để đào tạo nghề tối đa 4 triệu đồng/tháng/NCHXAPT và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay; đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho vay tối đa 100 triệu đồng/1 NCHXAPT và cơ sở SXKD được vay tối đa 2 tỉ đồng/dự án. Vay vốn trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và NHCSXH về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ vay vốn.

Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với cơ quan Công an, tổ chức chính trị xã hội thường xuyên rà soát các đối tượng mãn hạn tù có nhu cầu vay vốn, tham mưu HĐND, UBND huyện bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để cho vay, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quá trình giám sát vốn vay và thu hồi nợ, chỉ đạo công an cấp xã định kỳ vào ngày 5 hàng tháng lập và cung cấp danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Hằng năm, xem xét bố trí vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay, chỉ đạo UBND cấp xã xác nhận về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách theo quy định, phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và NHCSXH tuyên truyền chính sách, tổ chức, giám sát triển khai thực hiện. Kết quả đến 30/5/2024 đã giải ngân số tiền 100 triệu đồng để tạo việc làm, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống./.

Tin mới nhất

Xã Tân Phúc ủy thác nguồn vốn cho Phòng giao dịch - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi thực...(18/07/2024 2:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình “Tín dụng đối với...(18/07/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Gần 263 tỷ đồng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo,...(18/06/2024 10:56 SA)

Hơn 400 khách hàng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đào Dương được vay vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:46 SA)

Hiệu quả từ nguồn vốn địa phương tại huyện Ân (20/05/2024 9:03 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến...(20/05/2024 8:50 SA)

Hiệu quả huy động tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi(14/05/2024 3:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tập trung giải ngân nguồn vốn địa phương trong những...(19/03/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(19/03/2024 3:26 CH)