Hơn 400 khách hàng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đào Dương được vay vốn tín dụng chính sách

Đăng ngày 18 - 06 - 2024
100%

Đến 31/5/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi tại xã Đào Dương đạt gần 42 tỷ đồng với trên 600 khách hàng còn dư nợ.

Trong đó, dư nợ cho vay được ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đạt gần 29 tỷ đồng với trên 400 khách hàng còn dư nợ, đây là Hội đoàn thể xã nhận ủy thác có dư nợ cao nhất trên địa bàn huyện Ân Thi.

Hình ảnh: Cán bộ ngân hàng triển khai cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách.

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách, đến nay, Hội LHPN xã có 709 lượt khách hàng được vay vốn và còn dư nợ, giúp cho 296 khách hàng đang vay vốn chương trình cho vay Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ mới thoát nghèo, 73 người lao động được tạo việc làm từ vay vốn chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, 02 căn nhà được xây mới từ chương trình cho vay Nhà ở xã hội, 315 khách hàng còn dư nợ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 26 khách hàng vay vốn còn dư nợ chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhìn chung, khách hàng vay vốn ủy thác qua Hội LHPN xã Đào Dương đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Nhờ có nguồn vốn giải ngân ưu đãi của Chính phủ thông qua NHCSXH đã giúp nhiều hộ gia đình vươn lên, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Tin mới nhất

Xã Tân Phúc ủy thác nguồn vốn cho Phòng giao dịch - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi thực...(18/07/2024 2:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình “Tín dụng đối với...(18/07/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Gần 263 tỷ đồng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo,...(18/06/2024 10:56 SA)

Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:51 SA)

Hiệu quả từ nguồn vốn địa phương tại huyện Ân (20/05/2024 9:03 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến...(20/05/2024 8:50 SA)

Hiệu quả huy động tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi(14/05/2024 3:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tập trung giải ngân nguồn vốn địa phương trong những...(19/03/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(19/03/2024 3:26 CH)