UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023

Đăng ngày 13 - 11 - 2023
100%

Ngày 10/11/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Trường Tam, TUV, Bí thư Huyện ủy; Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo UBND huyện; trưởng các phòng, ngành UBND huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự.

Đồng chí Phạm Trường Tam, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trường Tam, TUV, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Thời gian từ nay đến hết năm 2023 không còn nhiều, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023, UBND huyện, các phòng, ngành chuyên môn và các xã, thị trấn cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 26 đề ra; trước mắt cần tập trung cao cho công tác GPMB dự án đường Tân Phúc - Võng Phan; đẩy nhanh công tác cấp giấy CNQSD đất; tăng cường công tác quản lý đất đai, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số; chú trọng công tác tuyền truyền về chủ trương sáp nhập các xã, thôn, phố, trường học; tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt các đơn vị hoàn thành các mục tiêu đã đề ra

Theo báo cáo công tác thực hiện cấp giấy CNQSDĐ; tính đến ngày 08/11/2023 các đơn vị tư vấn đo đạc bàn giao bản đồ đo đạc, sổ mục kê, kết quả đo đạc đất nông nghiệp cho 15 xã, thị trấn. Còn 06 xã chưa thực hiện xong là: Phù Ủng, Bãi Sây, Bắc Sơn, Đào Dương, Tiền Phong, Hạ Lễ, trong đó 5 xã đã đo xong ngoài thực địa, đang quy chủ, hoàn thiện hồ sơ, riêng xã Đào Dương chưa thực hiện đo đạc. Về tình hình quản lý sử dụng đất công ích:  tổng diện tích đất công ích của các xã, thị trấn đang quản lý là 900,92ha, trong đó đất trồng lúa 439,22 ha, đất trồng cây hàng năm 85,7 ha, đất trồng cây lâu năm 64,74 ha, đất nuôi trồng thủy sản 311,26 ha. Đã tổ chức hợp đồng giao khoán thầu đất công ích cho hộ gia đình cá nhân 1.374 thửa đất, chưa hợp đồng giao khoán 1.159 thửa đất.

Về việc thực hiện sáp nhập các thôn, phố trên địa bàn huyện: Toàn huyện có 13 thôn, phố của 9 xã, thị trấn phải sáp nhập, trong đó: Bãi Sậy 2 thôn, Tân Phúc 1 thôn, Vân Du 1 thôn, Quang Vinh 1 thôn, Văn Nhuệ 1 thôn, Đào Dương 1 thôn, Hoàng Hoa Thám 1 thôn và Thị Trấn Ân Thi 3 thôn.

Về việc triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025: Theo Kế hoạch số 146 của UBND tỉnh, huyện ta có 7 đơn vị sự nghiệp công lập ở 7 xã phải sáp nhập trường Tiểu học với trường THCS gồm: Hồng Vân, Cẩm Ninh, Quảng Lãng, Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám, Quang Vinh và Tân Phúc, thời gian thực hiện trước ngày 20/11/2023.

 Về công tác cải cách hành chính: Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Về đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2023 đã và đang được huyện xây dựng, triển khai kế hoạch đồng bộ để có thể duy trì, phát huy những chỉ số thành phần đang đạt điểm cao, đồng thời nhanh chóng khắc phục, cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp điểm, như: Tiêu chí về chính quyền số, kinh tế số, nhận thức số và thể chế số.

Toàn cảnh hội nghị 

Về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), theo lộ trình đến năm 2024 toàn huyện có 20/20 xã đạt nông thôn mới nâng cao, đến năm 2025 có 21 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 10/20 xã đạt xã NTM kiểu mẫu. Đến thời điểm này toàn huyện đã có 7/20 xã, chiếm tỷ lệ 35% số xã đạt NTM nâng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn một số nội dung về công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; Quyết định chủ trương đầu tư công trình dự án; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và vốn ngân sách ngoài đầu tư công; Phòng Kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng công trình, dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu trong đầu tư xây dựng.

Trên cơ sở các nội dung triển khai, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Mặc dù các kết quả đạt được trong 10 tháng qua là khả quan, tích cực, nhưng nếu không quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm thì sẽ khó có thể hoàn thành mục tiêu kế hoạch cả năm. Vì thế, trong thời gian tới các phòng, ngành của huyện và các xã, thị trấn cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý ngân sách, tập trung chỉ đạo triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu, chi ngân sách, giải ngân nhanh vốn đầu tư công; bên cạnh đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ cần làm ngay là: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhất là các xã phục vụ cho công tác GPMB đường Tân Phúc - Võng Phan; tăng cường công tác quản lý đất đai đặc biệt là đất công ích, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với các xã có tiến độ cấp giấy CNQSDĐ chậm cần khẩn trương khắc phục khó khăn, phối hợp với các đơn vị chuyên môn để đảm bảo tiến độ chung toàn huyện; Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện./.

Tin mới nhất

Hội nghị giao ban công tác dân vận quý II, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng tiếp theo năm...(15/05/2024 2:50 CH)

UBND huyện: Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023(18/09/2023 12:55 CH)

THÔNG BÁO KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023 (KỲ HỌP THỨ TÁM), HĐND HUYỆN ÂN THI KHÓA XX, NHIỆM KỲ...(30/06/2023 8:39 SA)

Hội nghị đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng và tuyên truyền...(23/06/2023 2:38 CH)

Huyện Ân Thi: Tập trung tháo gỡ khó khăn thực hiện GPMB các Khu, Cụm công nghiệp(23/06/2023 2:18 CH)

UBND huyện Ân Thi thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể(08/06/2023 1:17 CH)

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đi thăm một số mô hình...(21/04/2023 1:44 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về tác phẩm...(20/04/2023 3:18 CH)

Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, cấp GCN QSDĐ; GPMB các dự án trên địa bàn, tiếp tục thực hiện Kế...(11/04/2023 1:47 CH)

UBND huyện: Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2023(30/03/2023 9:47 SA)