Đồng chí Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án “Phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình bằng chế phẩm IMO”

Đăng ngày 19 - 07 - 2023
100%

Ngày 17/7/2023, “Phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình bằng chế phẩm IMO” trên địa bàn xã Xuân Trúc và Đa Lộc, cùng đi có đồng chí Lê Thanh Thịnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên huyện.

Thực hiện Đề án 178 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình bằng chế phẩm IMO, huyện ta có 4 xã là: Đa Lộc, Xuân Trúc, Bãi Sậy và Hạ Lễ thực hiện đề án với 2.400 hộ. Tham gia mô hình, mỗi hộ được hỗ trợ 100.000 đồng để mua men và làm men vi sinh, được tập huấn kỹ thuật và ký cam kết thực hiện phân loại, xử lý rác sinh hoạt tại hộ gia đình và ứng dụng vi sinh IMO để xử lý rác thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn, xử lý nước thải …

Đồng chí Lưu Trọng Tuấn, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã  kiểm tra mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình của xã Đa Lộc và Xuân Trúc, theo đánh giá của các hộ, qua gần 4 tháng thực hiện mô hình này, tỷ lệ rác giảm từ 70-80% so với thời điểm trước khi thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả bước đầu mà Hội Phụ nữ các xã đạt được; đồng chí yêu cầu trong thời gian MTTQ và các đoàn thể, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc phân loại rác thải tại hộ gia đình; xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; cần đổi mới, đa dạng phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường để mỗi người, mỗi nhà chủ động, tự giác, thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định; quan tâm, hướng dẫn người dân xử lý đúng quy trình từ phân loại đến xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; cùng với đó cần tăng cường kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình làm tốt, hiệu quả và phê bình, nhắc nhở những hộ gia đình không thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt, góp phần xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và văn minh./.

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi thực hiện công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường(07/11/2023 12:49 CH)

Kết quả bước đầu trong thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình ở xã Đa Lộc(09/10/2023 3:46 CH)

Xã Cẩm Ninh: Ra quân vớt bèo và vật cản trên sông Quảng Lãng(13/06/2023 4:12 CH)