XÃ LUẬN: Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh

Đăng ngày 13 - 08 - 2021
100%

Cách đây 76 năm, chỉ trong khoảng hai tuần cuối tháng 8 năm 1945, toàn thể dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã nhất tề vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền để tự mình quyết định vận mệnh của dân tộc.

Sau 15 ngày nổ ra, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ với 15 năm tuổi đời cùng với lực lượng nhỏ bé của mình (khoảng 5.000 đảng viên) lại có thể tổ chức cách mạng thành công trên hầu khắp Việt Nam. Với thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, Nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế hơn 1.000 năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam từ chỗ phải hoạt động bí mật và bất hợp pháp trở thành một Đảng cầm quyền hoạt động công khai.

Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công khẳng định vị thế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với sứ mệnh giải phóng dân tộc.

Từ thân phận nô lệ, Tổ quốc Việt Nam đã độc lập, tự do, có quyền tự quyết; Nhân dân Việt Nam trở thành người chủ và làm chủ trong một chế độ dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã làm rung chuyển và chấn động hệ thống thuộc địa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời cũng là cột mốc đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa kiểu cũ trên phạm vi quốc tế.

Tại tỉnh ta, ngày 18/8/1945, tỉnh Hưng Yên nhận được lệnh tổng khởi nghĩa. Ban Cán sự tỉnh cấp tốc mở hội nghị tại Thổ Cốc (Yên Mỹ), căn cứ vào lệnh tổng khởi nghĩa của tổng bộ Việt Minh và xuất phát từ tình hình địa phương, hội nghị Thổ Cốc quyết định: “Những nơi đánh đã úp huyện thì tổ chức mít tinh quần chúng giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền lâm thời, các nơi khác tiếp tục khởi nghĩa bằng biểu tình vũ trang của quần chúng”.

Thực hiện quyết định của Ban Cán sự tỉnh, chiều ngày 18/8/1945, lực lượng ở khu bắc Ân Thi đã giương cao ngọn cờ đỏ sao vàng với danh nghĩa là Ủy ban dân tộc giải phóng tiến vào cướp huyện lỵ. Chiều cùng ngày, Việt Minh ở khu trung và nam huyện do đồng chí Chất lãnh đạo đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn ngay ở huyện lỵ có hàng ngàn người tham gia, đến tối cùng ngày thì Việt Minh ở cả 3 khu bắc, trung, nam trong huyện đều tổ chức mít tinh để thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời và làm lễ truy điệu 02 liệt sĩ hi sinh đêm ngày 17/8/1945.

Những ngày sau đó, các xã trong huyện được sự giúp đỡ của Việt Minh đã lần lượt thu triện bạ, bằng sắc của hào lý, giải tán chính quyền phong kiến tay sai, thành lập ủy ban cách mạng lâm thời làng xã và vận động Nhân dân đi hộ đê, chống lụt.

Cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong tỉnh nói chung và huyện Ân Thi nói riêng đã diễn ra nhanh, gọn, kịp thời, trong quá trình chuẩn bị các cơ sở cách mạng luôn luôn quán triệt tinh thần chỉ đạo của trên là vũ trang khởi nghĩa, nhưng do tình hình diễn biến mau lẹ với những điều kiện khách quan và chủ quan thuận lợi nên khởi nghĩa ở Ân Thi có sự kết hợp giữa bạo lực chính trị và bạo lực vũ trang nhưng bạo lực chính trị của quần chúng Nhân dân là chủ yếu. Cuộc khởi nghĩa tháng Tám thực sự là ngày hội của quần chúng nhân dân, là cuộc vùng dậy đập vỡ mọi xiềng gông nô lệ, nó có sức mạnh vô cùng to lớn, đè bẹp mọi phản kháng của kẻ thù.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là mốc son chói lọi, bước ngoặt vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là kết tinh của truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ và khát vọng tự do, hòa bình, ấm no, hạnh phúc của toàn dân tộc ta đã được tôi luyện, hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; đó cũng là thắng lợi vĩ đại của ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. Thành quả vĩ đại và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng Tháng Tám trở thành hành trang, thành động lực thôi thúc toàn dân và toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, đánh thắng các thế lực thực dân, đế quốc xâm lược; lập nên những chiến công hiển hách mà đỉnh cao là chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phát huy và vận dụng có hiệu quả những giá trị vô cùng to lớn từ những bài học của Cách mạng Tháng Tám và của các thời kỳ cách mạng trước đây, trong những năm vừa qua, vượt lên bao khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ân Thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, hăng hái trong lao động, sản xuất và đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tạo được nhiều chuyển biến mới. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể ngày càng được phát huy; dân chủ xã hội được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được củng cố, tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến khá đồng bộ và rõ nét; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; bộ mặt nông thôn đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại.

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong bối cảnh huyện Ân Thi vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp; tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, huyện Ân Thi có những thời cơ lớn, những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng còn đó không ít khó khăn. Song, với truyền thống cần cù, sáng tạo của vùng quê văn hiến, cách mạng, đồng sức đồng lòng và quyết tâm cao, nêu cao ý chí tự lực, tự cường và tinh thần vượt khó vươn lên, chắc chắn huyện Ân Thi sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XXVI đề ra, xây dựng quê hương Ân Thi anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tin mới nhất

Danh sách các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (10/04/2024 3:24 CH)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi - (P14) - Đình Đanh Xá (10/04/2024 2:21 CH)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P11) - Đình Đanh (10/04/2024 10:55 SA)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi - (P13) - Đình Tượng Cước(10/04/2024 11:08 SA)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P12) - Đình Đào Xá(10/04/2024 10:59 SA)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P10) - Đình Cù Tu (05/04/2024 3:12 CH)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P8) - Đình Đào Quạt(05/04/2024 2:37 CH)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P7) - Đình Mão Cầu(05/04/2024 2:29 CH)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P4) - Đền Nhân Vũ(05/04/2024 8:51 SA)

Các di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Ân Thi (P3) - Đền Trà Phương (05/04/2024 8:13 SA)