Xã Quang Vinh tăng cường công tác cải cách hành chính

Đăng ngày 10 - 04 - 2024
100%

Thời gian qua, xã Quang Vinh đã đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế “Một cửa”, “một cửa liên thông” gắn với việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Qua đó, kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 3/2024 của xã đạt 87%; kết quả tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 95%; thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa xa Quang Vinh 

Trong thời gian tới, xã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC để các tổ chức, công dân khi đến giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức hướng đến xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Tin mới nhất

Ban Dân vận Tỉnh uỷ ra mắt mô hình điểm “Dân vận khéo 1+10” tại xã Nguyễn Trãi(23/04/2024 4:19 CH)

Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công huyện Ân Thi năm 2024(18/01/2024 8:20 SA)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Ân Thi năm 2024(17/01/2024 1:35 CH)

Hướng dẫn sử dụng cổng dịch công và tài khoản định danh điện tử VNEID để nộp hồ sơ (giải tuyết...(29/12/2023 9:38 SA)

Xã Cẩm Ninh Đẩy mạnh Cải cách hành chính phục vụ người dân(09/10/2023 3:32 CH)

Bộ phận “Một cửa” xã Xuân Trúc - Lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ(30/05/2023 2:16 CH)

Thành phần hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho...(21/04/2023 7:29 SA)

THÔNG BÁO - Số tài khoản thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính của...(14/04/2023 9:16 SA)

Số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan HCNN trên địa bàn...(13/04/2023 2:17 CH)

Xã Tiền Phong - Đẩy mạnh cải cách hành chính mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh...(12/04/2023 2:48 CH)