Phổ cập Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Đăng ngày 27 - 09 - 2023
100%

Ngày 26/9/2023 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 2597/UBND-KGVX  về việc phổ cập bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 

Toàn văn tại đây: Công văn số 2597/UBND-KGVX

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi: Tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về Chuyển đổi số(18/10/2023 2:29 CH)

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thông qua các chương trình truyền hình(05/09/2023 9:08 SA)

Phát triển hạ tầng số: Nền tảng của phát triển kinh tế số và xã hội số(14/08/2023 8:50 SA)

Cần quan tâm đẩy mạnh phát triển dữ liệu(11/08/2023 8:28 SA)

Cần chú trọng phát triển các nền tảng số(09/08/2023 8:37 SA)

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã hoàn thành(08/08/2023 8:44 SA)

Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư trên quy mô quốc gia(04/08/2023 9:00 SA)

Hiệu quả từ chương trình chuyển đổi số ở Hưng Yên(01/08/2023 1:56 CH)

Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong bối cảnh AI: Không phải là câu chuyện của riêng một đơn...(09/07/2023 4:53 CH)

Chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn tạo ra kết quả thực, giá trị thực(14/06/2023 2:54 CH)