Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền chương trình tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Đăng ngày 19 - 12 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi đã phối hợp với Trung tâm văn hóa và truyền thanh huyện Ân Thi và Ủy ban nhân dân 21 xã thị trấn trong huyện tích cực thực hiện phát thanh tuyên truyền nhiều ngày liên tục về chương trình này.  

Ảnh minh họa: Ngân hàng thực hiện giải ngân cho khách hàng

Năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi đã thực hiện giải ngân cho 100 hộ gia đình với 150 học sinh sinh viên được vay vốn ưu đãi với số tiền 3 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ của chương trình lên 8 tỷ đồng. Với mức cho vay lên đến 40 triệu đồng một năm, đối tượng mở rộng đến gia đình có mức sống trung bình, hiệu quả từ công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn địa bàn huyện, đến từng thôn xóm, từng hộ có con em đang theo học và bắt đầu nhập học.

Chương trình này đã đưa nguồn vốn đến với các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, thuận tiện, tạo điều kiện để nhiều gia đình tiếp cận vốn vay ưu đãi, tạo nguồn lực cho con em là học sinh sinh viên tiếp tục theo học, xây dựng cuộc sống, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho huyện nhà và cho đất nước.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi - Lễ khởi công Khu công nghiệp số 5(17/03/2023 7:43 SA)

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ân Thi - Triển khai chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ phát...(26/12/2022 10:22 SA)

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, lập đề cương - dự toán kinh phí thực hiện dự...(01/10/2022 3:20 CH)

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra...(22/06/2022 2:19 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai thực hiện Nghị định số 36/NĐ-CP của Chính phủ(13/06/2022 9:04 SA)

Huyện Ân Thi huy động trên 3.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao(01/05/2022 10:47 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Đặng Lễ(28/04/2022 3:37 CH)

26 năm – một chặng đường phát triển(31/03/2022 4:23 CH)

Huyện Ân Thi tập trung chăm sóc lúa Xuân(31/03/2022 3:45 CH)

Nông dân xã Đa Lộc có nhiều giải pháp khắc phục khi giá thức ăn chăn nuôi và phân bón tăng cao(24/03/2022 10:12 SA)