Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1092/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2024
Trích yếu Vv công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thực thuộc UBND huyện Ân Thi năm 2023
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm QĐ 1092 UBND huyen.pdf
°
18 người đang online