Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 5095/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/11/2023
Trích yếu Vv điều động sĩ quan dự bị đi huấn luyện bổ túc cấp tiểu đoàn năm 2023
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm QD 5095 UBND huyen.signed.pdf
°
23 người đang online