Tình hình giải quyết hồ sơ

    Công khai gửi nhận văn bản

    • Huyện Ân Thi nằm ở phía đông của tỉnh. Phía bắc giáp huyện Mỹ Hào, phía nam giáp huyện Phù Cừ, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Kim Động. Có 21 đơn vị hành chính, gồm 20 xã...

    1 
    °
    111 người đang online