Các xã: Hồng Quang, Tân Phúc, Đa Lộc, Văn Nhuệ tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đăng ngày 17 - 04 - 2024
100%

Các xã: Hồng Quang, Tân Phúc, Đa Lộc, Văn Nhuệ tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội MTTQ Việt Nam xã đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2023, thu nhập bình đầu người toàn xã ước đạt 65 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,79%; 5/5 làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa; các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả: đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây mới và sửa chữa 16  nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, ngành khen thưởng.

Đ/c Lê Thanh Thịnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận HU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQVN xã Hồng Quang

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Quang phấn đấu hằng năm: 100% số KDC tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; mỗi KDC có ít nhất 1 công trình/phần việc tiêu biểu; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức ít nhất 1 cuộc giám sát, phản biện xã hội. Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội hiệp thương cử 35 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử 05 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện trong thời gian tới.

* Sáng ngày 10/4/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phúc tổ chức Đại hội đại biểu xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Dương Đình Hiệu, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo  Đảng ủy, UBND xã Tân Phúc và 107 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã cùng dự.

Đ/c Dương Đình Hiệu, Ủy viên BTV HU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQVN xã Tân Phúc

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phúc đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ xã đến cở sở làm tốt công tác tuyên truyền động viên Nhân dân tham gia phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Nhân dân đồng thuận hiến hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, ngày công, tiền để mở rộng trên 2.200m đường giao thông với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.  Quỹ Vì người nghèo của xã vận động đóng góp được trên 54 triệu đồng; xã rà soát, đề nghị các cấp hỗ trợ 31 hộ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 2,4 tỉ đồng; hỗ trợ 35 gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 31 triệu đồng, tặng quà tết cho 100% hộ nghèo; 228 lượt gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp. Đội ngũ cán bộ Mặt trận bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân. Nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hoạt động giám sát, phản biện xã hội được thực hiện chặt chẽ. Công tác đối ngoại Nhân dân được thực hiện có hiệu quả.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2024-2029 với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và chương trình hành động với 6 nội dung: Phấn đấu hàng năm: 100% các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi KDC có ít nhất 1 công trình/phần việc tiêu biểu; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức ít nhất 1 cuộc giám sát chuyên đề, phản biện xã hội ít nhất 1 dự thảo văn bản và phối hợp với UBND xã tổ chức ít nhất 1 hội nghị đối thoại với Nhân dân; đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận các KDC được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác; 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ban Công tác Mặt trận các KDC ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức hoạt động.

Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phúc, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ân Thi trong thời gian tới.

* Ngày 10/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đa Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ  XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Viết Thắng, HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo đảng uỷ, UBND xã Đa Lộc cùng 104 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã đã về dự.

Các đồng chí: Nguyễn Viết Thắng, HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện; Nguyễn Thị Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQVN xã Đa Lộc

Nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đa Lộc đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, cụ thể: Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam xã đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất thổ cư mở rộng và nâng cấp các tuyến đường làng ngõ xóm; 100% khu dân cư tổ chức ngày hội ĐĐK toàn dân tộc, đã có 145 gia đình được công nhận danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng. Trong 5 năm qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã vận động ủng hộ quỹ gần 60 triệu đồng; 100% hộ nghèo được tặng quà Tết số tiền trên 30 triệu đồng; phối hợp với các cấp xây mới, sửa chữa nhà ở cho 30 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 2 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 22 cuộc tiếp xúc cử tri với 48 lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 98,8%;…

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đại hội đã đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ mới 2024 - 2029 với mục tiêu cụ thể: hàng năm 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc; mỗi khu dân cư có một công trình, phần việc cụ thể; hàng năm Uỷ ban MTTQ xã tổ chức ít nhất 1 cuộc giám sát chuyên đề, phản biện ít nhất một dự thảo văn bản, tổ chức ít nhất 1 hội nghị đối thoại với Nhân dân; đến cuối nhiệm kỳ, 100% uỷ viên UBMTTQ Việt Nam xã và Ban công tác Mặt trận thôn ứng dụng CNTT, mạng xã hội trong hoạt động hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Lộc khóa XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 05 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ân Thi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ủy ban MTTQVN xã Văn Nhuệ nhiệm kì 2024-2029

* Ngày 12/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Văn Nhuệ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ: Lê Thanh Thịnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Đinh Hồng Phong, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo đảng uỷ, UBND xã Văn Nhuệ cùng 130 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Văn Nhuệ đã phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua. Trong 5 năm, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã vận động ủng hộ được 60 triệu đồng; 100% hộ nghèo được tặng quà Tết tổng số tiền trên 18 triệu đồng; phối hợp với các cấp xây mới, sửa chữa nhà ở cho 17 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 1,1 tỷ đồng; hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức tốt ngày hội ĐĐK toàn dân tộc, đã có 208 gia đình được MTTQ các cấp công nhận danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, 115 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ Việt Nam xã đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông, công trình công cộng, tiêu biểu như: thôn Anh Nhuệ vận động Nhân dân ủng hộ, đóng góp, xây dựng nhà văn hoá thôn với số tiền 700 triệu đồng; thôn Văn Trạch vận động ủng hộ tu sửa chùa, xây dựng cổng làng với số tiền hơn 600 triệu đồng; Thôn Hoàng Xuyên vận động ủng hộ nâng cấp, tu sửa giếng làng, xây dựng cổng làng với số tiền gần 2 tỷ đồng… Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức, vận động Nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp tổ chức 22 cuộc tiếp xúc cử tri với 48 lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 98,8%...

Về chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội đề ra với các mục tiêu cụ thể: hàng năm 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc; mỗi khu dân cư có một công trình, phần việc cụ thể; hàng năm Uỷ ban MTTQ xã tổ chức ít nhất 1 cuộc giám sát chuyên đề, phản biện ít nhất một dự thảo văn bản, tổ chức ít nhất 1 hội nghị đối thoại với Nhân dân; đến cuối nhiệm kỳ, 100% uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và Ban công tác Mặt trận thôn ứng dụng CNTT, mạng xã hội trong hoạt động hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Nhuệ khóa XXIX, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 05 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ân Thi trong thời gian tới./.

 

Tin mới nhất

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ(17/04/2024 9:11 SA)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22(02/04/2024 10:57 SA)

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn kết nạp 2 đảng viên là học sinh lớp 12(27/03/2024 9:10 SA)

Hội nghị Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025(14/03/2024 7:22 SA)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ thôn Sa Lung, xã Phù Ủng(07/03/2024 9:46 SA)

Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự...(07/03/2024 9:33 SA)

Đồng chí Tô Thành Quyết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh: Trao Huy hiệu 70 năm...(02/02/2024 1:38 CH)

Các đồng chí Lãnh đạo huyện: Trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024(29/01/2024 7:50 SA)

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA...(19/01/2024 4:15 CH)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự họp sinh hoạt Chi bộ thôn...(11/01/2024 7:19 SA)