Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng ngày 28 - 03 - 2024
100%

Ngày 27/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự hội nghị tại điểm cầu tại Nhà văn hóa huyện có các đồng chí: Phạm Trường Tam, TUV, Bí thư Huyện uỷ; Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, ủy viên UBKT Huyện ủy, Báo cáo viên cấp huyện, giảng viên Trung tâm Chính trị, cấp ủy viên các chi đảng bộ cơ sở khối các cơ quan trực thuộc Huyện ủy; đảng viên thuộc đảng bộ Đảng - Đoàn thể, Đảng Chính quyền. Điểm cầu 21 xã, thị trấn và Đảng bộ Công an huyện có toàn thể đảng viên các đảng bộ cùng dự.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa quán triệt nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm: Bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"; cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kế hoạch số 240-KH/TU ngày 24/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 41- NQ/TW; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kết luận số 731-KL/TU ngày 15/01/2024 của BCH Đảng bộ tỉnh về Phương án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023- 2025; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 29/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW.

Đồng chí Vũ Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 273-KH/TU ngày 29/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Sau hội nghị, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các kế hoạch của Tỉnh uỷ, nhất là những quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo hướng thiết thực, sát hợp để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kịp thời cụ thể hóa nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định; xây dựng kế hoạch và khẩn trương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cốt lõi và giá trị các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống lịch sử của dân tộc, của địa phương; phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào, khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương Hưng Yên và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Tin mới nhất

Đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Nghĩa thăm, tặng quà gia đình chính sách, dân công hỏa tuyến(19/04/2024 4:24 CH)

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ(17/04/2024 9:11 SA)

Các xã: Hồng Quang, Tân Phúc, Đa Lộc, Văn Nhuệ tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024 – 2029(17/04/2024 8:46 SA)

Hội nghị Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025(16/04/2024 3:10 CH)

Huyện Ân Thi trao thưởng cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh...(16/04/2024 10:30 SA)

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025 tại...(16/04/2024 10:09 SA)

Huyện Ân Thi tổng kết công tác tuyển quân năm 2024(10/04/2024 3:44 CH)

Công an huyện tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2024(10/04/2024 2:10 CH)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Bích...(10/04/2024 2:05 CH)

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoàng Hoa Thám khoá XXXI, nhiệm kỳ 2024-2029(10/04/2024 11:24 SA)