Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai mở tài khoản an sinh xã hội

Đăng ngày 19 - 03 - 2024
100%

Thực hiện kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; văn bản số 03/TCTDDA ngày 17/01/2024 của UBND huyện Ân Thi về việc tổ chức chi trả trợ cấp an sinh xã hội và văn bản số 450/NHCS-KTTC ngày 18/01/2024 Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc mở tài khoản an sinh xã hội.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, NHCSXH huyện Ân Thi phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an và công chức văn hoá - xã hội tuyên truyền và hướng dẫn các đối tượng được nhận trợ cấp an sinh xã hội thực hiện mở tài khoản an sinh xã hội kèm dịch vụ Mobile Banking tại NHCSXH để nhận tiền trợ cấp. Trong 2 tháng triển khai, NHCSXH huyện đã mở cho gần 300 khách hàng trên địa bàn 4 xã thị trấn gồm: Xã Đa Lộc, xã Văn Nhuệ và thị trấn Ân Thi. Qua đó, nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Khi đăng ký và sử dụng tài khoản an sinh xã hội khách hàng sẽ được miễn phí duy trì tài khoản và phí giao dịch chuyển tiền từ dịch vụ Mobile Banking; không phải thực hiện duy trì số dư có tối thiểu 50.000 VNĐ (năm mươi nghìn đồng).

Khách hàng có nhu cầu nhận trợ cấp qua tài khoản có thể đăng ký mở và sử dụng tài khoản an sinh xã hội tại:

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ân Thi.

Địa chỉ: Phố Bùi Thị Cúc, thị trấn Ân thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

Số điện thoại: 0221 3831.244.

Trong giờ hành chính hoặc đăng ký tại Điểm giao dịch xã vào ngày giao dịch cố định hàng tháng đã được công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Khách hàng giao dịch với NHCSXH  tại Điểm giao dịch xã Hồng Quang

Tin mới nhất

Xã Tân Phúc ủy thác nguồn vốn cho Phòng giao dịch - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi thực...(18/07/2024 2:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình “Tín dụng đối với...(18/07/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Gần 263 tỷ đồng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo,...(18/06/2024 10:56 SA)

Hơn 400 khách hàng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đào Dương được vay vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:46 SA)

Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:51 SA)

Hiệu quả từ nguồn vốn địa phương tại huyện Ân (20/05/2024 9:03 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến...(20/05/2024 8:50 SA)

Hiệu quả huy động tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi(14/05/2024 3:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tập trung giải ngân nguồn vốn địa phương trong những...(19/03/2024 2:43 CH)