Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tập trung giải ngân nguồn vốn địa phương trong những tháng đầu năm 2024

Đăng ngày 19 - 03 - 2024
100%

Thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hằng năm Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi đã cân đối, bố trí ngân sách bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Năm 2024, thực hiện Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt Đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2026. Tại huyện Ân Thi và 21/21 xã, thị trấn đã cân đối, bố trí trong kế hoạch chi ngân sách năm 2024 số tiền 3 tỷ đồng (huyện 2,5 tỷ đồng; xã 500 triệu đồng) bổ sung nguồn vốn ủy thác để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Giải ngân nguồn vốn địa phương tạo việc làm cho người lao động

Ngày 05/01/2024, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã chuyển số tiền 2,5 tỷ đồng sang NHCSXH, cùng với nguồn vốn được bổ sung từ ngân sách tỉnh 4,8 tỷ đồng, NHCSXH huyện Ân Thi đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, hoàn thiện hồ sơ và giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng trong tháng 01/2024. Nguồn vốn giúp tạo việc làm cho khoảng 120 lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin mới nhất

Xã Tân Phúc ủy thác nguồn vốn cho Phòng giao dịch - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi thực...(18/07/2024 2:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình “Tín dụng đối với...(18/07/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Gần 263 tỷ đồng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo,...(18/06/2024 10:56 SA)

Hơn 400 khách hàng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đào Dương được vay vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:46 SA)

Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:51 SA)

Hiệu quả từ nguồn vốn địa phương tại huyện Ân (20/05/2024 9:03 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến...(20/05/2024 8:50 SA)

Hiệu quả huy động tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi(14/05/2024 3:20 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(19/03/2024 3:26 CH)