Tiếp tục triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Đăng ngày 17 - 01 - 2024
100%

Kế hoạch triển khai:

Kế hoạch số 142/KH-UBND huyện Ân Thi 

Văn bản chỉ đạo:

1. Công văn số 56/LĐTBXH huyện ngày 07/11/2023 về việc chi trả ASXH không dùng tiền mặt

2. Công văn số 62/LĐTBXH huyện ngày 27/11/2023 về việc triển khai chi trả ASXH không dùng tiền mặt

3. Công văn số 01/LĐTBXH huyện ngày 03/01/2024 về việc chi trả trợ cấp người có công không dùng tiền mặt

4. Công văn số 02/TCTĐA06 huyện ngày 16/01/2024 về việc rà soát, cập nhật tài khoản thanh toán trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Văn bản liên quan: 

Công văn số 20-SLĐTBXH ngày 02-01-2024 về triển khai chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Công văn số 6095-SLĐ ngày 01-12-2023

Kế hoạch số 170-UBND tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (10/04/2024 10:11 SA)

Xã Đào Dương: Gần 100% đối tượng Bảo trợ xã hội và Người có công nhận trợ cấp hàng tháng qua tài...(05/04/2024 9:23 SA)

Hội nghị tuyên truyền thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Ân...(02/04/2024 12:49 CH)

Trường THPT Phạm Ngũ Lão tuyên truyền hướng nghiệp công tác tuyển sinh quân sự năm 2024(02/04/2024 9:52 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2024(01/04/2024 2:23 CH)

Tòa án nhân dân huyện Ân Thi xét xử 3 vụ án lưu động(28/03/2024 9:41 SA)

Tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2024-2025(23/03/2024 3:48 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tập trung giải ngân nguồn vốn địa phương trong những...(19/03/2024 2:43 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(19/03/2024 3:26 CH)

Huyện Ân Thi Tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024(15/03/2024 3:22 CH)