Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2024

Đăng ngày 17 - 01 - 2024
100%

Ngày 12/01/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2024. Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn của UBND huyện đã Báo cáo kế hoạch trọng tâm công tác năm 2024, đồng thời thảo luận các nội dung trọng tâm. Kết luận Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện phải nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; phải triển khai nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; chủ động, quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện. Đối với những tồn tại, hạn chế của năm 2023 đã được chỉ ra, cần nghiêm túc khắc phục, xử lý triệt để, không để tái diễn trong năm 2024. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xác định và xử lý các công việc thật sự có trách nhiệm; không đùn đẩy, không để chậm trễ trong giải quyết công việc; chủ động trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết các công việc chung. Đối với những vấn đề tham mưu cho UBND huyện phải rõ ràng về pháp lý, nhất quán về chủ trương và thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của cơ quan tham mưu; nêu rõ cơ sở khoa học của vấn đề tham mưu đề xuất để UBND huyện xem xét, cho ý kiến nhanh, tránh phải họp hoặc trao đổi nhiều lần.

Về chuyển đổi số: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động; theo chức năng, nhiệm vụ, phải chủ động trong việc triển khai các nội dung kế hoạch công tác chuyển đổi số, kế hoạch của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP. Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức là một tuyên truyền viên; hướng dẫn, gương mẫu đi đầu để cho người dân noi theo; tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số, nhất là việc thanh toán trực tuyến, không sử dụng tiền mặt, nộp hồ sơ trực tuyến...

 Về thực hiện chương trình công tác năm 2024: Các cơ quan, đơn vị phải bám sát nội dung công việc theo kế hoạch công tác năm 2024 của UBND huyện, cũng như các nội dung công việc theo Chương trình công tác của cơ quan, đơn vị đã được UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả. Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nội dung công việc, các chỉ tiêu; qua đó xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để có kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả./.

Tin mới nhất

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Ân Thi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029(12/06/2024 5:15 CH)

Hội nghị triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu,...(10/06/2024 10:07 CH)

HĐND thị trấn Ân Thi khóa XX tổ chức kỳ họp thứ Tám(07/06/2024 8:00 SA)

Hội đồng nhân dân các xã: Đa Lộc, Tân Phúc, Quang Vinh, Hồng Quang tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2024(26/04/2024 8:06 SA)

HĐND xã Văn Nhuệ khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ chức Kỳ họp thứ 8 - Kỳ họp chuyên đề năm 2024(24/04/2024 7:52 SA)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Bích...(10/04/2024 2:05 CH)

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện dự giao ban Bí thư chi...(05/04/2024 1:48 CH)

Thường trực Huyện ủy giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn quý I/2024(27/03/2024 6:36 SA)

UBND huyện: Triển khai Kế hoạch chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và đánh giá kết quả...(21/03/2024 3:08 CH)

Hội LHPN tỉnh làm việc với BCH hội LHPN huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và...(19/03/2024 2:58 CH)