Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi

Đăng ngày 03 - 08 - 2023
100%

Ngày 2/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và đến hết nhiệm kỳ.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Ở huyện có các đồng chí: Mai Xuân Giới, TUV, Bí thư Huyện ủy; Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTVHU, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đảng; lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trở thành việc làm thường xuyên; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng. Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% chính quyền vững mạnh... Trong giai đoạn 2020-2023, cấp ủy các cấp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng và đảng viên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Cơ cấu kinh tế tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Tổng giá trị sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) năm 2022 đạt 71 triệu đồng; thu ngân sách hằng năm tăng bình quân 42,3%; toàn huyện có 7 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao... Trên địa bàn huyện Ân Thi hiện có 7 Khu công nghiệp (KCN) được Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN của Việt Nam, đã có 2 KCN được khởi công... Đặc biệt, huyện tập trung triển khai 2 khâu đột phá về đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là giao thông; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng - an ninh được củng cố.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, huyện Ân Thi phấn đấu: Nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập, quán triệt, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ; chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; đa dạng hóa hình thức tập hợp Nhân dân, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện các phong trào thi đua... Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý đất đai. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học, cơ sở y tế; làm tốt công tác an sinh xã hội

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tham gia ý kiến đề nghị huyện quan tâm các vấn đề: Phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, vấn đề an ninh trật tự, giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách an sinh xã hội, lao động, quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời, giải đáp một số kiến nghị của huyện Ân Thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở một số vấn đề huyện Ân Thi cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao thu nhập của người dân, giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều, tập trung công tác giải phóng mặt bằng dự án công nghiệp, dự án giao thông để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện…

Đánh giá những kết quả của huyện Ân Thi từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, đồng lòng triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy cần quan tâm một số nội dung trong thời gian tới: Tạo sự đoàn kết, thống nhất hơn nữa, xây dựng khối đại đoàn kết, vận động quần chúng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương; quan tâm xây dựng cán bộ trẻ, tạo nguồn kế nhiệm trong thời gian tới. Quan tâm nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. Tăng cường nắm tình hình, giám sát thường xuyên, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm khắc; quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng; tập trung đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tựu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, đồng thuận của Đảng bộ, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Nhấn mạnh: Ân Thi có nhiều tiềm năng và được định hướng là trung tâm công nghiệp hiện đại của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng huyện sẽ phát triển nhanh, mạnh, vững chắc trong thời gian tới với các dự án chiến lược được triển khai. Ghi nhận huyện Ân Thi đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, song đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ ra một số tồn tại về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng… mà huyện Ân Thi cần quan tâm hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc, phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên, của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là chủ trương, nghị quyết của tỉnh. Quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn, luân chuẩn cán bộ chủ chốt cấp xã không phải là người địa phương. Tập trung phát triển đảng viên mới. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân để thống nhất nhận thức và hành động thực hiện tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thời gian tới. Tập trung giải quyết đơn thư, tập trung đối thoại và tiếp công dân. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Có giải pháp căn cơ để giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm sinh kế, thu nhập cho người dân… Tổng rà soát các chương trình, đề án, nâng các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện để phấn đấu theo kịp và vượt các địa phương khác trong tỉnh với khát vọng mới và dư địa tiềm năng của huyện…

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân các xã: Đa Lộc, Tân Phúc, Quang Vinh, Hồng Quang tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2024(26/04/2024 8:06 SA)

HĐND xã Văn Nhuệ khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ chức Kỳ họp thứ 8 - Kỳ họp chuyên đề năm 2024(24/04/2024 7:52 SA)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Bích...(10/04/2024 2:05 CH)

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện dự giao ban Bí thư chi...(05/04/2024 1:48 CH)

Thường trực Huyện ủy giao ban với Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn quý I/2024(27/03/2024 6:36 SA)

UBND huyện: Triển khai Kế hoạch chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và đánh giá kết quả...(21/03/2024 3:08 CH)

Hội LHPN tỉnh làm việc với BCH hội LHPN huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và...(19/03/2024 2:58 CH)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với trường Tiểu học...(15/03/2024 3:14 CH)

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ VI khóa V(17/01/2024 3:38 CH)

Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2024(17/01/2024 3:24 CH)