Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tuyên truyền, đẩy mạnh cho vay nguồn vốn Nhà ở xã hội trên địa bàn.

Đăng ngày 15 - 06 - 2023
100%

Ngày 10/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 486/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

Trong thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi đã tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Đây là một chương trình mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn, tạo điều kiện cho các gia đình có thu nhập thấp được vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Ảnh: Khách hàng tại xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi xây dựng Nhà ở xã hội đã xây dựng được nhà ở, ổn định cuộc sống từ nguồn vốn Nhà ở xã hội

1. Về đối tượng được vay vốn

a, Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

b, Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

c, Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

d, Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân;

e, Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

2. Về mức cho vay

a, Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;

b, Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay;

c, Mức cho vay cụ thể do NHCSXH nơi cho vay xem xét căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ, phương án tính toán giá thành và phương án vay của người vay để thống nhất xác định mức cho vay phù hợp.

3. Về lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị NHCSXH cho từng thời kỳ, hiện tại là 4,8%/năm.

4. Về thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của người vay vốn và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đây là chương trình đang được đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai cho vay tại huyện Ân Thi. Căn cứ vào nguồn vốn phân bổ trong năm 2023 và nhu cầu của người vay cùng giá trị thực tế của căn nhà, đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho vay từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/hộ, thời hạn vay tối đa 25 năm. Vốn được giải ngân nhanh chóng ngay sau khi người vay đúng đối tượng, đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn, hồ sơ đầy đủ. Đáp ứng được điều đó, hồ sơ đăng ký sẽ được ngân hàng tiến hành thụ lý trong thời gian 07 ngày. Khách hàng có nhu cầu vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở liên hệ Tổ Tiết kiệm và vay vốn nơi mình cư trú hoặc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi để được hướng dẫn kịp thời, đầy đủ.

 

Tin mới nhất

NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ ĐƯỢC HỖ TRỢ VAY VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ(18/10/2023 7:09 SA)

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quỹ tín dụng Nhân dân xã Phù Ủng(31/03/2023 8:17 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai chương trình lãi suất 0%/năm cho vay người sử...(19/07/2021 4:31 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi giải ngân hơn 5,3 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội(17/03/2021 10:40 SA)