Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đăng ngày 10 - 01 - 2023
100%

Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

- Ông Dương Đình Hiệu – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Văn Đãi – HUV, Phó Trưởng ban.

Tin mới nhất