Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
100%

Ngày 25/10/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến điểm cầu huyện Ân Thi 

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Ân Thi có các đồng chí: Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; UVUBKT Huyện ủy; báo cáo viên cấp huyện; giảng viên Trung tâm Chính trị huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng các trường THPT, THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo Kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023, Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khoá XIII đã họp, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Đó là: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quy hoạch BCH Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Công tác cán bộ. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII. Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến 

Tiếp đó, hội nghị được nghe quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 30/6/2023 của Ban thừng vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương giai đoạn 2023-2025 và 2025-2030; Quy định số 117- QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 704-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 18/9/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 26/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-202; Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều, trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 21/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở chính trị để các cấp, các ngành tập trung quán triệt tổ chức thực hiện, đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cần nắm vững tinh thần, các nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 để kịp thời thông tin, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh./.

Tin mới nhất

Đồng chí Tô Thành Quyết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh: Trao Huy hiệu 70 năm...(02/02/2024 1:38 CH)

Các đồng chí Lãnh đạo huyện: Trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024(29/01/2024 7:50 SA)

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA...(19/01/2024 4:15 CH)

Đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự họp sinh hoạt Chi bộ thôn...(11/01/2024 7:19 SA)

Trung tâm Chính trị huyện: Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá I năm 2024(10/01/2024 9:56 SA)

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nguyễn Trãi lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2024-2029(10/01/2024 10:03 SA)

Đảng bộ xã Tiền Phong: Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2024(04/01/2024 3:03 CH)

Huyện Ân Thi: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023(29/12/2023 3:12 CH)

Đồng chí Phạm Trường Tam, Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Huyện ủy: Trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Cẩm Ninh(26/12/2023 7:34 SA)

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Đức Chính(22/12/2023 1:40 CH)