Ban pháp chế HĐND huyện

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
100%

Ban Pháp chế HĐND huyện Ân Thi:

1. Ông Bùi Ngọc Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện.

2. Ông Đoàn Hoàng Vương - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện.

Tin mới nhất

Ban Kinh tế HĐND huyện(12/01/2023 8:54 SA)