Ban Kinh tế HĐND huyện

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
100%

Ban Kinh tế HĐND huyện Ân Thi:

1. Bà Bạch Thị Hằng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện.

2. Bà Đặng Thị Thùy – Phó Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện.

Tin mới nhất

Ban pháp chế HĐND huyện(12/01/2023 8:57 SA)