Giải ngân kịp thời thời nguồn vốn bổ sung chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 181/NQ-CP của Chính phủ.

Đăng ngày 18 - 12 - 2023
100%

Ngày 02/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 181/NQ-CP về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Theo đó, điều chỉnh kế hoạch vốn dự kiến không giải ngân hết của 04 chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tối đa 15.500 tỷ đồng để bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đảm bảo tổng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình đến 31/12/2023 tối đa là 38.400 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Giao dịch với khách hàng tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ân Thi

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi được cấp bổ sung 31 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, nâng dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm lên 99,8 tỷ đồng.

Ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn, phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác, Tổ TK&VV tổ chức thực hiện giải ngân theo đúng quy định. Tính đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tiến hành giải ngân xong nguồn vốn bổ sung, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích. Nguồn vốn mới bổ sung này đã giúp cho nhiều lao động chưa có việc làm ổn định trên địa bàn huyện được vay vốn để phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội và mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi - Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2024(18/07/2024 3:07 CH)

Xã Tân Phúc ủy thác nguồn vốn cho Phòng giao dịch - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi thực...(18/07/2024 2:59 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình “Tín dụng đối với...(18/07/2024 2:43 CH)

Quy định về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ(17/07/2024 10:10 SA)

Xã Cẩm Ninh ra quân tổng vệ sinh môi trường(10/07/2024 3:40 CH)

Huyện Ân Thi trao thưởng các công dân dũng cảm cứu trẻ em đuối nước(03/07/2024 8:15 SA)

Huyện Ân Thi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất GPMB thực hiện dự án Cụm CN Vân Du -...(26/06/2024 2:46 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi: Gần 263 tỷ đồng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo,...(18/06/2024 10:56 SA)

Hơn 400 khách hàng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đào Dương được vay vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:46 SA)

Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn tín dụng chính sách(18/06/2024 10:51 SA)