Văn phòng Huyện ủy

Đăng ngày 10 - 01 - 2023
100%

Văn phòng Huyện ủy:

- Ông Nguyễn Hồng Long – Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng.

- Ông Phạm Văn Luyến – Phó Chánh Văn phòng.

- Bà Nguyễn Thị Thu Lương – Phó Chánh Văn phòng.

Tin mới nhất