Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Đăng ngày 10 - 01 - 2023
100%

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy:

- Ông Bùi Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

- Ông Nguyễn Văn Kính - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

- Bà Vũ Thị Kim Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Tin mới nhất