Ban Tổ chức Huyện ủy

Đăng ngày 10 - 01 - 2023
100%

Ban Tổ chức Huyện ủy:

- Bà Bạch Thị Hằng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban.

- Ông Trần Đăng Khoa – Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Trưởng ban.

Tin mới nhất