Ban Dân vận Huyện ủy

Đăng ngày 10 - 01 - 2023
100%

 Ban Dân vận Huyện ủy:

- Ông Lê Thanh Thịnh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Văn Tú - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Văn Thuấn - Phó Trưởng ban.

Tin mới nhất