Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Ân Thi

Đăng ngày 20 - 01 - 2022
100%

1. Bà Phạm Thị Vi – Trưởng phòng.

- Điện thoại: 0977 413 589

- Email: ptvy@hungyen.gov.vn

2. Ông Bùi Minh Cường - Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 0986 730 788

- Email: bmcuong@hungyen.gov.vn

3. Bà Phan Thị Doan - Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 0917 873 898

- Email: ptdoan@hungyen.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện được quy định tại Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND huyện Ân Thi.

Đính kèm: Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND

Địa chỉ: Đường 3/2 Phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất