Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ân Thi

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
100%

1. Ông Cáp Sỹ Long – Huyện ủy viên, Trưởng phòng

- Điện thoại: 0948 663 298

- Email: cslong@hungyen.gov.vn

2. Ông Hoàng Văn Thuấn – Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 0983 959 697

- Email: hvthuan@hungyen.gov.vn

3. Ông Nguyễn Văn Hoàng Kiên – Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 0388 771 277

- Email: nvhkien@hungyen.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện được quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND huyện Ân Thi.

Đính kèm: Quyết định 01/2023/QĐ-UBND 

Địa chỉ: Đường 3/2 Phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất