Hội đồng nhân dân xã Hạ Lễ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất

Đăng ngày 25 - 06 - 2021
100%

 

Sáng ngày 25/6/2021, HĐND xã Hạ Lễ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức họp phiên thứ Nhất nhằm bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND - UBND xã, đến dự có đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do chủ động chuẩn bị các bước liên quan đến công tác bầu cử, đúng quy trình quy định, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã đã diễn ra an toàn và đúng luật, với tỷ lệ cử tri đi bầu trong toàn xã đạt 97,41%.

Cũng tại Kỳ họp, đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng thời các đại biểu cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế,  ban Kinh tế - Xã hội HĐND và bầu ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, kỳ họp tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020 và thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác.  

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện ghi nhận những cố gắng của xã trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhất là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu ngay sau kỳ họp, tập thể lãnh đạo xã Hạ Lễ phát huy trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo địa phương có những bước phát triển nhanh, đột phá, tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra./.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện(14/06/2022 7:43 SA)

Tổ chức Kỳ họp thứ ba - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX(23/11/2021 4:05 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(12/11/2021 2:32 CH)

Thông báo về việc phân công tiếp công dân quý III, quý IV năm 2021(19/08/2021 2:41 CH)

Hội Đồng nhân dân huyện Ân Thi họp kỳ thứ Nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(06/07/2021 3:23 CH)

Hội đồng nhân dân xã Tân Phúc khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(29/06/2021 7:59 SA)

Hội đồng nhân dân thị trấn Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ nhất(29/06/2021 7:45 SA)

Xã Hoàng Hoa Thám tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/06/2021 2:21 CH)

Hội đồng nhân dân xã Đào Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(28/06/2021 7:52 SA)

Hội đồng nhân dân xã Phù Ủng tổ chức kỳ họp thứ nhất(26/06/2021 7:39 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:16 SA)

Cẩm Ninh tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(25/06/2021 8:57 SA)

Hội đồng nhân dân xã Vân Du khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(24/06/2021 10:02 SA)

Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019(18/12/2018 9:31 SA)

Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)