Cẩm Ninh tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng ngày 25 - 06 - 2021
100%

Sáng ngày 25/6/2021, HĐND xã Cẩm Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Đến dự có các đồng chí: Mai Xuân Giới – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Dương Đình Hiệu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và 25 ông, bà là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 cùng dự.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Cẩm Ninh đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. 

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND xã đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, ủy viên Ủy ban xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, ông Dương Văn Quảng được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND; ông Đỗ Văn Luật được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Văn Đạt được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã; ông Đỗ Văn Chiêm được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã khóa XX và thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Mai Xuân Giới – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã Cẩm Ninh trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp trên địa bàn xã và các nội dung tổ chức cho kỳ họp thứ nhất; đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn để xây dựng xã Cẩm Ninh ngày càng phát triển.

Tại kỳ họp, HĐND xã Cẩm Ninh cũng thông qua các nội dung: Báo cáo và dự thảo báo cáo tình hình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2020, ước thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, dự toán phân bổ 6 tháng cuối năm 2021 và phát động ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 trên địa bàn xã./.

 

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện(14/06/2022 7:43 SA)

Tổ chức Kỳ họp thứ ba - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX(23/11/2021 4:05 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(12/11/2021 2:32 CH)

Thông báo về việc phân công tiếp công dân quý III, quý IV năm 2021(19/08/2021 2:41 CH)

Hội Đồng nhân dân huyện Ân Thi họp kỳ thứ Nhất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(06/07/2021 3:23 CH)

Hội đồng nhân dân xã Tân Phúc khóa XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(29/06/2021 7:59 SA)

Hội đồng nhân dân thị trấn Ân Thi tổ chức kỳ họp thứ nhất(29/06/2021 7:45 SA)

Xã Hoàng Hoa Thám tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(28/06/2021 2:21 CH)

Hội đồng nhân dân xã Đào Dương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất(28/06/2021 7:52 SA)

Hội đồng nhân dân xã Phù Ủng tổ chức kỳ họp thứ nhất(26/06/2021 7:39 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hồng Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:16 SA)

Hội đồng nhân dân xã Hạ Lễ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(25/06/2021 9:11 SA)

Hội đồng nhân dân xã Vân Du khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ Nhất(24/06/2021 10:02 SA)

Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019(18/12/2018 9:31 SA)

Nghị quyết ngân sách 2019(18/12/2018 9:29 SA)