NGUYỄN KHẮC TRẠCH (1797 - 1884)

Đăng ngày 23 - 11 - 2010
100%

Ông có tự là An Phủ, hiệu Nhuế Xuyên, quê quán làng Bình Hồ, huyện Đông An, trấn Sơn Nam, nay thuộc xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, ông đỗ cử nhân khoa Ất Dậu năm Minh Mạng thứ 6 (1825), và làm các chức quan hành chính, đến năm 1855 ông trở về Huế làm toản tu ở Quốc Tử Giám với viện hàm là Hàn Lâm Trực học sĩ.

Tin mới nhất

Các đồng chí lãnh đạo huyện Ân Thi: Dâng hương tại Đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn(20/02/2024 2:57 CH)

HƯƠNG THẢO(Nhân vật truyền thuyết - TK I)(23/11/2010 2:21 CH)

NGUYỄN THỊ NGHĨA (1909-1931) (23/11/2010 2:21 CH)

PHẠM HUY THÔNG (1916-1988)(23/11/2010 2:21 CH)

BÙI THỊ CÚC(23/11/2010 2:21 CH)

NGUYỄN TRUNG NGẠN(23/11/2010 2:21 CH)

PHẠM NGŨ LÃO(23/11/2010 2:21 CH)