Bản đồ địa giới hành chính Huyện Ân Thi

Đăng ngày 10 - 04 - 2009
100%

Huyện Ân Thi nằm ở phía đông của tỉnh. Phía bắc giáp huyện Mỹ Hào, phía nam giáp huyện Phù Cừ, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Kim Động. Có 21 đơn vị hành chính, gồm 20 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 128,22 km2.

Huyện Ân Thi gồm:

   1. Thị trấn Ân Thi diện tích hành chính là 7,70 km2
   2. Xã Phù Ủng diện tích hành chính là 8,34 km2 
   3. Xã Bắc Sơn diện tích hành chính là 7,75 km2
   4. Xã Bãi Sậy diện tích hành chính là 7,10 km2
   5. Xã Đào Dương diện tích hành chính là  6,19 km2
   6. Xã Tân Phúc diện tích hành chính là 4,63 km2
   7. Xã Vân Du diện tích hành chính là 5,54 km2
   8. Xã Quang Vinh diện tích hành chính là 5,52 km2
   9. Xã Xuân Trúc diện tích hành chính là 7,55 km2
  10. Xã Hoàng Hoa Thám diện tích hành chính là 6,42 km2
  11. Xã Quảng Lãng diện tích hành chính là 6,76 km2
  12. Xã Văn Nhuệ diện tích hành chính là 5,72 km2
  13. Xã Đặng Lễ diện tích hành chính là 6,07 km2
  14. Xã Cẩm Ninh diện tích hành chính là 4,88 km2
  15. Xã Nguyễn Trãi diện tích hành chính là  7,21 km2
  16. Xã Đa Lộc diện tích hành chính là 5,78 km2
  17. Xã Hồ Tùng Mậu diện tích hành chính là 6,77 km2
  18. Xã Tiền Phong diện tích hành chính là 4,70 km2
  19. Xã Hồng Vân diện tích hành chính là 4,42 km2
  20. Xã Hồng Quang diện tích hành chính là 3,46 km2
  21. Xã Hạ Lễ diện tích hành chính là 5,71 km2

Tin mới nhất