NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ ĐƯỢC HỖ TRỢ VAY VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Đăng ngày 18 - 10 - 2023
100%

Thực hiện theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Ngay trong ngày 11/10/2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ân Thi đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Công an cấp xã và Tổ TK&VV giải ngân cho người chấp hành xong án phạt tù cư trú tại xã Đặng Lễ.

Về đối tượng vay vốn gồm

Người chấp hành xong án phạt tù được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá.

Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

Ảnh minh họa: Cán bộ tín dụng triển khai chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù tại điểm giao dịch xã

Điều kiện vay vốn

Đối với người chấp hành xong án phạt tù: Quyết định nêu rõ người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn, có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội do công an cấp xã lập và được UBND cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện nêu trên và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; có phương án vay vốn và được UBND cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận.

Quyết định nêu rõ người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh quy định ở trên phải thuộc trường hợp không còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo quy định của pháp luật mới đủ điều kiện để vay vốn.

Phương thức cho vay

Đối với cho vay người chấp hành xong án phạt tù: Thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thì người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trực tiếp.

Mục đích sử dụng vốn vay

Đối với người vay vốn để đào tạo nghề: Chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi phí này bao gồm: học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập; chi phí ăn, ở, đi lại.

Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm: Chi phí để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm gồm chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm.

Mức vốn cho vay

Quy định đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù.

Với cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 2 tỉ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Lãi suất cho vay

Quyết định nêu rõ lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng chính sách tổ chức triển khai thực hiện với mục đích thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ, khắc phục khó khăn và được tiếp cận các thông tin về phát triển kinh tế xã hội, các chính sách xã hội, lao động việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù để ổn định cuộc sống. Người vay có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi địa phương sinh sống hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để được cung cấp thủ tục quy trình làm hồ sơ vay vốn./.

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tuyên truyền, đẩy mạnh cho vay nguồn vốn Nhà ở xã hội...(15/06/2023 1:08 CH)

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quỹ tín dụng Nhân dân xã Phù Ủng(31/03/2023 8:17 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai chương trình lãi suất 0%/năm cho vay người sử...(19/07/2021 4:31 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi giải ngân hơn 5,3 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội(17/03/2021 10:40 SA)