Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
405/UBND-NV 23/05/2023 Vv thỏa thuận công tác cán bộ
2489/QĐ-UBND 23/05/2023 Vv nghỉ hưu hưởng chế dộ BHXH đối với cán bộ xã Tân Phúc
2490/QĐ-UBND 23/05/2023 Vv phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Xây dựng nhà vệ sinh trường THCS Xuân Trúc
2491/QĐ-UBND 23/05/2023 Vv phê duyệt BC KTKT công trình: Xây dựng nhà vệ sinh trường THCS Tân Phúc
401/UBND-NV 22/05/2023 Vv chấp thuận chương trình sinh hoạt Tôn giáo lễ Phật đản Phật lịch 2567-DL 2023 tại chùa Hưng Khánh, thôn Phần Dương, xã Đào Dương
2480/QĐ-UBND 22/05/2023 Vv khen thưởng
2481/QĐ-UBND 22/05/2023 Vv khen thưởng
2482/QĐ-UBND 22/05/2023 Vv năng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức viên chức đợt II năm 2023
2483/QĐ-UBND 22/05/2023 Vv năng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức viên chức đợt II năm 2023
792/TB-UBND 19/05/2023 Vv nghỉ công tác hưởng chế độ BHXH của viên chức thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Ân Thi
201/BC-UBND 18/05/2023 Vv thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch UBND hiện trong việc thu chi quản lý sử dụng các nguồn kinh phí năm 2022
386/UBND-VP 18/05/2023 Vv báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2023
2447-2467/QĐ-UBND 17/05/2023 Vv thành lập hội đồng xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023
370/UBND-KT&HT 16/05/2023 Vv thỏa thuận đấu nối và giải pháp thiết kế kĩ thuật cấp điện hạ thế cho dự án đầu tư xây dựng
372/UBND-NV 16/05/2023 Vv cập nhập cơ sở dữ liệu CB, CC, VC với cơ sở dữ liệu quốc gia
1 2 3 4 5 6    
°
561 người đang online