Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
396/UBND-LĐTBXH 28/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg
3126/QĐ-UBND 28/07/2020 V/v điều động tăng cường cán bộ Hạt Giao thông và Môi trường làm việc tại Văn phòng HĐND-UBND huyện
3127/QĐ-UBND 28/07/2020 V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện
3128/QĐ-UBND 28/07/2020 V/v điều động, tăng cường viên chức làm việc tại phòng GD&ĐT huyện
3129/QĐ-UBND 28/07/2020 V/v điều động, tăng cường viên chức làm việc tại phòng GD&ĐT huyện
3130/QĐ-UBND 28/07/2020 V/v điều động, tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý làm việc tại phòng GD&ĐT
267/TB-UBND 28/07/2020 V/v hợp đồng lao động tại Hạt Giao thông và môi trường huyện Ân Thi
121/TTr-UBND 28/07/2020 V/v đề nghị cấp kinh phí để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.382 (đường 199 cũ)
233/BC-UBND 28/07/2020 Sự cần thiết đầu tư hạng mục công trình kênh tưới, tiêu kết hợp T3 (đoạn từ cống điều tiết Ấp Dạo đến trạm bơm Bích Tràng) thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
397/UBND-NN 28/07/2020 V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết Dự án đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa nông nghiêp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020, đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025
398/UBND-NN 28/07/2020 V/v tập trung chăm sóc bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2020
3155/QĐ-UBND 28/07/2020 V/v thành lập Đoàn nghiệm thu diện tích gieo mạ dự phòng vụ Mùa 2020
122/TTr-UBND 28/07/2020 V/v xin hỗ trợ kinh phí để cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Đặng Lễ (đoạn từ ngã 3 thôn Nam Trì đến đầu cầu Bến)
399/UBND-VHTT 28/07/2020 V/v tham gia góp ý dự thảo Kê hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
3158/QĐ-UBND 28/07/2020 V/v nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức về nghỉ chế độ
1 2 3 4 5 6 
°
1209 người đang online