Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
552/UBND-TCKH 30/10/2020 v/v tham gia ý kiến dự thảo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
581/UBND-TCKH 19/10/2020 v/v đăng ký tham dự khoá đào tạo tập huấn đầu tư công và nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
304/BC-UBND 16/10/2020 Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình
580/UBND-YT 16/10/2020 v/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
334/BC-UBND 14/10/2020 về việc xin chủ trương thu hồi đất tại các xã: Đa Lộc, Vân Du - huyện Ân Thi để đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới
4966/QĐ-UBND 14/10/2020 về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn kiểm toán công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Bãi Saayk - Phù Ủng (đoạn từ thôn Bối Khê, xã Bãi Sậy đến thôn Phượng La, xã Phù Ủng) - Giai đoạn II
4967/QĐ-UBND 14/10/2020 về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn kiểm toán công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐH.65 đoạn từ cổng chợ Dồi xã Văn Nhuệ đến cầu Quán Bạc giao ĐT.386, huyện Ân Thi - Giai đoạn I: Từ giao đường trục xã (đường qua UBND xã Văn Nhuệ) đến cầu Quán Bạc giao ĐT.386
575/UBND-NV 14/10/2020 v/v lập danh sách điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2020
576/UBND-NV 14/10/2020 v/v tham gia ý kiến
577/UBND-VHTT 14/10/2020 v/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XĨ, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
578/UBND-YT 14/10/2020 v/v tăng cường công tác quản lý khám, chữa bệnh
332/BC-UBND 13/10/2020 về việc thẩm định Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp sạch thuộc Khu công nghiệp và Đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt
574/UBND-LĐTBXH 13/10/2020 v/v đề nghị đối tượng vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên
4965/QĐ-UBND 13/10/2020 về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn kiểm toán công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐH.61 đoạn từ KM11+500 (địa phận thôn Hoàng Xuyên, xã Văn Nhuệ) đến Km 13+00 giao ĐT. 386 xã Đa Lộc
574/UBND-LĐTBXH 13/10/2020 v/v đề nghị đối tượng vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên
1 2 3 4 5 6    
°
176 người đang online