Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai chương trình lãi suất 0%/năm cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Đăng ngày 19 - 07 - 2021
100%

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Ảnh minh họa: Ngân hàng CSXH triển khai chương trình cho vay

Mục đích sử dụng vốn vay để trả lương cho người lao động (NLĐ) ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

1. Về điều kiện vay vốn:

- Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: Có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3, Điều 99 Bộ luật lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

- Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất, kinh doanh: Có NLĐ làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 3 tháng/người lao động.

3. Lãi suất cho vay: 0%/năm.

4. Thời hạn cho vay: Do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

Ngân hàng CSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

5. Về quy trình cho vay

- Bước 1: Giám đốc NHCSXH nơi cho vay phân công cán bộ tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ quy định do khách hàng cung cấp, lập Thông báo tiếp nhận hồ sơ vay vốn (Mẫu số 01/CVTL) trình Giám đốc ký gửi khách hàng.

- Bước 2: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, cán bộ được phân công thực hiện các công việc sau:

+ Tra cứu thông tin tín dụng của khách hàng trên hệ thống thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) để xác định tình trạng nợ xấu của khách hàng, in kết quả tra cứu thông tin kèm theo hồ sơ vay vốn;

+ Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn;

+ Trình phê duyệt cho vay: Trường hợp hồ sơ vay vốn đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và khách hàng không có nợ xấu theo quy định, lập Tờ trình phê duyệt cho vay (Mẫu số 02/CVTL) trình Tổ trưởng Tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ để trình Giám đốc xem xét, phê duyệt. Đồng thời, lập Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (Mẫu số 03/CVTL) gửi khách hàng. Trường hợp khách hàng không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, lập Thông báo từ chối cho vay (Mẫu số 04/CVTL), ghi rõ lý do từ chối trình Giám đốc ký gửi khách hàng.

- Bước 3: Căn cứ kết quả phê duyệt cho vay, cán bộ được phân công cùng khách hàng thỏa thuận, lập Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng (Mẫu số 05/CVTL, 05PLCVTL)./.

Tin mới nhất

NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ ĐƯỢC HỖ TRỢ VAY VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ(18/10/2023 7:09 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tuyên truyền, đẩy mạnh cho vay nguồn vốn Nhà ở xã hội...(15/06/2023 1:08 CH)

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quỹ tín dụng Nhân dân xã Phù Ủng(31/03/2023 8:17 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi giải ngân hơn 5,3 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội(17/03/2021 10:40 SA)