Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ân Thi giải ngân hơn 5,3 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội

Đăng ngày 17 - 03 - 2021
100%

Thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội, đến nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân hơn 5,3 tỷ đồng cho 17 lượt khách hàng vay gồm: Những người có công với cách mạng; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu vực công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức… với lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm. Từ nguồn vốn của chương trình đã giúp nhiều gia đình có điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Thời gian tới, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban Giảm nghèo xã, thị trấn, các hội, đoàn thể đẩy mạnh chương trình nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về nhà ở trên địa bàn./.

 

Tin mới nhất

NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ ĐƯỢC HỖ TRỢ VAY VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ(18/10/2023 7:09 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi tuyên truyền, đẩy mạnh cho vay nguồn vốn Nhà ở xã hội...(15/06/2023 1:08 CH)

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quỹ tín dụng Nhân dân xã Phù Ủng(31/03/2023 8:17 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ân Thi triển khai chương trình lãi suất 0%/năm cho vay người sử...(19/07/2021 4:31 CH)