Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư trên quy mô quốc gia

Đăng ngày 04 - 08 - 2023
100%

Việc vận hành hiệu quả hệ thống cơ sở dữ lệu dân cư trên quy mô quốc gia đã và đang được triển khai mang lại kết quả quan trọng, không chỉ làm giàu thêm Hệ sinh thái Chính phủ điện tử mà còn góp phần kiến tạo Chính phủ liêm chính, hành động, phát triển, phục vụ nhân dân, đảm bảo an ninh con người.

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi: Tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về Chuyển đổi số(18/10/2023 2:29 CH)

Phổ cập Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (27/09/2023 6:42 SA)

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thông qua các chương trình truyền hình(05/09/2023 9:08 SA)

Phát triển hạ tầng số: Nền tảng của phát triển kinh tế số và xã hội số(14/08/2023 8:50 SA)

Cần quan tâm đẩy mạnh phát triển dữ liệu(11/08/2023 8:28 SA)

Cần chú trọng phát triển các nền tảng số(09/08/2023 8:37 SA)

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã hoàn thành(08/08/2023 8:44 SA)

Hiệu quả từ chương trình chuyển đổi số ở Hưng Yên(01/08/2023 1:56 CH)

Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong bối cảnh AI: Không phải là câu chuyện của riêng một đơn...(09/07/2023 4:53 CH)

Chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn tạo ra kết quả thực, giá trị thực(14/06/2023 2:54 CH)