Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thông qua các chương trình truyền hình

Đăng ngày 05 - 09 - 2023
100%

Với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức, năng lực tiếp cận Cách mạng công nghệ 4.0 và công cuộc chuyển đổi số đối với người dân, trong thời gian qua các đài truyền hình đã và đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất số lượng lớn, đa dạng chương trình có nội dung liên quan đến “Chuyển đổi số”.

 

Tin mới nhất

Huyện Ân Thi: Tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về Chuyển đổi số(18/10/2023 2:29 CH)

Phổ cập Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (27/09/2023 6:42 SA)

Phát triển hạ tầng số: Nền tảng của phát triển kinh tế số và xã hội số(14/08/2023 8:50 SA)

Cần quan tâm đẩy mạnh phát triển dữ liệu(11/08/2023 8:28 SA)

Cần chú trọng phát triển các nền tảng số(09/08/2023 8:37 SA)

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã hoàn thành(08/08/2023 8:44 SA)

Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư trên quy mô quốc gia(04/08/2023 9:00 SA)

Hiệu quả từ chương trình chuyển đổi số ở Hưng Yên(01/08/2023 1:56 CH)

Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong bối cảnh AI: Không phải là câu chuyện của riêng một đơn...(09/07/2023 4:53 CH)

Chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn tạo ra kết quả thực, giá trị thực(14/06/2023 2:54 CH)