Thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Ân Thi

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
100%

Ngày 23/5/2023 UBND huyện Ân Thi ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Ân Thi 

Toàn văn tại đây: QĐ 01/KH-BCĐ

Tin mới nhất

Phổ cập Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (27/09/2023 6:42 SA)

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thông qua các chương trình truyền hình(05/09/2023 9:08 SA)

Phát triển hạ tầng số: Nền tảng của phát triển kinh tế số và xã hội số(14/08/2023 8:50 SA)

Cần quan tâm đẩy mạnh phát triển dữ liệu(11/08/2023 8:28 SA)

Cần chú trọng phát triển các nền tảng số(09/08/2023 8:37 SA)

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã hoàn thành(08/08/2023 8:44 SA)

Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư trên quy mô quốc gia(04/08/2023 9:00 SA)

Hiệu quả từ chương trình chuyển đổi số ở Hưng Yên(01/08/2023 1:56 CH)

Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong bối cảnh AI: Không phải là câu chuyện của riêng một đơn...(09/07/2023 4:53 CH)

Chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn tạo ra kết quả thực, giá trị thực(14/06/2023 2:54 CH)