UBND tỉnh Hưng Yên - Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Quang Vinh, huyện Ân Thi

Đăng ngày 24 - 04 - 2023
100%

Ngày 22/3/2023 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Quang Vinh, huyện Ân Thi: Tải văn bản tại đây

Tin mới nhất

(08/09/2017 2:04 CH)