Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi thực hiện công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Đăng ngày 07 - 11 - 2023
100%

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi thực hiện công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên Trang thông tin điện tử của theo đúng quy định cho dự án sau:

1. Dự án "Kinh doanh thương mại - dịch vụ tổng hợp" của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Đức Chính

Chi tiết file đính kèm tại đây: Giấy đề nghị cấp giấy phép; Phụ lục 11

 

Tin mới nhất

Kết quả bước đầu trong thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình ở xã Đa Lộc(09/10/2023 3:46 CH)

Đồng chí Lưu Trọng Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Kiểm tra tiến độ...(19/07/2023 7:14 SA)

Xã Cẩm Ninh: Ra quân vớt bèo và vật cản trên sông Quảng Lãng(13/06/2023 4:12 CH)